Inicio

 

 

Centro educativo da Congregación das Siervas de San José.

            Aberto a todos e todas.

Ofrecemos unha formación integral e personalizada do alumnado con estreita relación cas familias.

             O noso obxectivo deste curso é: 

  “FOMENTAR O AUTOCOÑECEMENTO PARA IR DESCUBRINDO A  FE-LICIDADE PROPIA E A DOS DEMÁIS”