Inicio 

O Concello concedeulle ao noso Centro a distinción de:

«Vigués Distinguido» polo labor efectuado pola Congregación das «Siervas de San José» durante 85 anos.

Agradecemento que tamén queremos facer extensivo a todas as familias pole seu apoio, colaboración e confianza no noso Proxecto Educativo.

Gracias.