Atendendo á demanda das familias para a conciliación familiar o centro pon en marcha o servicio de  garda e custodia no  mediodía.

O horario será de 14:00 horas ata as 14:30 horas. O prezo, será de 10 euros mes completo e  1 euro días soltos.

O alumnado que non sexa recollido puntualmente automáticamente pasará a este servizo.