ACCEDE Á WEB DE SIERVAS DE SAN JOSÉ

CANAL DE YOUTUBE
FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE TODO O CURSO:

Momento diario de oración-reflexión nas aulas.

De outubro a maio, grupos de MSJ

Este ano continuamos co Proxecto de Interioridade: “Dende Dentro”, que  levaremos a cabo con todo o alumnado 2 días durante 15-20 min. as 9 da mañán. Realizaremos actividades de relaxación, respiración, ioga, meditación… (ver máis explicación na páxina web).

Reunións trimestrais de formación e planificación de todo o profesorado para o proxecto “Dende dentro”

 

Setembro- Outubro

 1. Convivencia para o profesorado
 2. Momento de reflexión-ambientación para comezar o claustro.
 3. Eucaristía de inicio de curso de toda a Comunidade Educativa o día 28 de setembro.
 4. Convivencias (dende 3º de Primaria ata ESO) para traballar  o obxectivo anual, nas primeiras semanas de clase.
 5. Convocatoria e inicio de curso dos grupos de MSJ.
 6. MSJ (dende 5º de EP).
 7. Recollida de roupa para Cáritas.

 Decembro 

 1. Día do Ensino ( 7 de decembro). Dende a oración e a reflexión o día 5 de decembro no colexio.
 2. Advento, María de Nazaret e Nadal. Ambientación.
 3. Campaña de Nadal. Recollida de alimentos para os Irmáns Misioneiros dos Enfermos Pobres e para Cáritas parroquial ou outras entidades que o precisen, coordinada polo Equipo de Pastoral.  A partir do 3 de decembro.
 4. Exposición e venda de Comercio Xusto e outros artigos para Taller de Solidaridad.
 5. Nadal: Última semana do trimestre.

 Xaneiro, Febreiro 

 1. Momento de reflexión-ambientación para comezar o claustro.
 2. Día escolar da Paz (30 de xaneiro).
 3. Xornadas de Pastoral Educativa para o profesorado en Santiago.

 Marzo

 1. Coresma: Oración  da mañá. Ambientación do colexio. Celebración do Perdón.
 2. San Xosé: Ambientación do colexio. Semana de oración nas clases.
 3. Eucaristía de toda a Comunidade Educativa (en relación co obxectivo anual), o día 19 de marzo.
 4. Posto de venda e troco de libros, organizado por Taller de Solidaridad
 5. Recollida de roupa para Cáritas.

Abril 

 1. Celebración da Pascua co Profesorado.
 2. Ambientación e celebración da Pascua (dende EI ata FP) á volta das vacacións de Semana Santa, co alumnado.

Maio 

 1. Mes de María de Nazaret, dende as oracións da mañá e a ambientación.
 2. Semana das Letras Galegas, dende a oración nas clases.
 3. Venta de produtos de TdS polo Día Internacional do Comercio Xusto.
 4. Xornadas vocacionais para profesorado e alumnado.

Xuño 

 1. Recordo dos fundadores (6 de xuño): Bonifacia e Francisco X. Butinyá.
 2. Eucaristía de toda a Comunidade Educativa con motivo da festa de Santa Bonifacia.
 3. Oración fin de curso.
 4. Convivencia fin de curso de MSJ.
 5. Talleres de verán de MSJ.

O Departamento de Pastoral colaborará e participará nas actividades organizadas pola ONG  Taller de Solidaridad