Autorizacións para a saída do alumnado de 5º e 6º sen os seus titores legais:

  • Autorización para a saída do centro do alumnado de 5º e 6º sen supervisión dos seus titores legais:
  • Autorización para a saída do centro do alumnado de 5º e 6º acompañado de irmás ou irmáns máis vellos.

Autorización xeral para as saídas por Vigo e a súa contorna:

  • Autorización específica e xeral para todas as saídas do alumnado por Vigo e máis a súa contorna

Xustificantes para as faltas de asistencia

  • Documento para xustificar as faltas de asistencia para o alumnado de ESO e FPB