O servizo de comedor ten as seguintes tarifas:

  • 110 € ao mes
  • 5,50 € fixos descontinuos
  • 7 € días soltos

Lembramos que o Concello de Vigo oferta Becas de axuda aos comedores escolares. Estas becas cobren o custe de ata tres días da semana.