Integrar todas as dimensións da persoa (corporal, emocional, mental e social), dende o cultivo da dimensión interior ou espiritual.

 

¿Qué aspectos inclue?

  • Autocoñecemento (cualidades, fortalezas, emocións,…)
  • Autoregulación (control de impulsos, xestión de emocións desagradables, actuación en momentos críticos,..)
  • Coñecemento dos outros e conciencia social (traballo en equipo, manexo de conflictos,…)
  • Atención e concentración (Mindfulness: atención plena no momento presente, dende a aceptación e non xuzgar)

 

O noso obxectivo final é axudar a construir MELLORES PERSOAS E MÁIS FELICES

No curso escolar 2018/2019 desenvolveremos o proxecto os martes e xoves as 09:00 h.