A hora de entrada do alumnado será ás 9:00, permitirase entrar ao alumnado ás 8:55. Non se permitirá estar no centro antes desas horas.

O alumnado que necesite entrar antes por motivos de conciliación familiar disporá do servizo da Aula Matinal

O horario de saída do alumnado de Infantil e de Primaria é ás 14:00, o alumnado de ESO, FPB e Ciclos sae ás 14:30.

O alumnado de ESO e FPB ten horario de tarde os luns de 16:30 a 18:10, sendo a entrada entre as 16:20 e as 16:30.

O alumando de Ciclos ten horario de tarde os luns e os mércores de 16:30 a 19:00.

O alumnado de 5º e 6º de primaria poderá abandonar o centro sen compaña dun adulto sempre que os titores legais asinen a autorización de saída.

O alumnado da ESO pode abandonar o centro sen autorización.

Na hora do recreo o alumnado da ESO non pode abandonar o centro.

Este curso, dadas as normativas derivadas do COVID estas entradas e saídas adaptaranse ao seguinte sistema de quendas:

Calendario Escolar 2021 – 2022

Calendario escolar da Consellería

Este curso as clases para Infantil e Primaria iniciarán o 9 de setembro e para ESO, FPB e Ciclos iniciarán o 15 de setembro, ambos inclusive. Todos os niveis educativos rematarán o 22 de Xuño este inclusive.

As vacacións de Nadal serán dende o 22 de decembro ata o 7 de xaneiro, ambos inclusive.

A Semana Santa será dende o día 9 de abril ao 18 de abril de 2021, ambos inclusive.

Serán días non lectivos o 12 de outubro (Hispanidade), 6 de decembro (día da constitución), o 8 de decembro (día da Inmaculada), do 28 de febreiro ao 2 de marzo (entroido), 28 de marzo (Día da Independencia) e 17 de maio (Días das Letras Galegas).

O día de libre elección de centro e, polo tanto, tamén non lectivo serán o 16 de maio.

Horario de Visitas

Dirección

Luns de 12:30 h a 13:30 h.

Martes de 18:30 h a 19:30 h.

E sempre que haxa algo urxente.

Secretaría

De luns a venres de 09:00 h a 10:00 h e de 13:00 a 15:00 h.

Administración

De luns a venres de 09:00 h a 11:00 h.

Titores/as e profesores

Os martes de 18:30 h ata 19:30 h.

Actividades e Celebracións Colexiais

Primeiro trimestre:

-Festa do magosto, 6 de novembro.

-Nadal, semana de 21 de decembro

Segundo trimestre:

-Día da Non Violencia e a Paz, 29 de xaneiro.

-Entroido, 12 de febreiro.

-Festas de San José: Semana do 15 ao 19 de marzo.

Terceiro trimestre:

-Día das Letras Galegas semana do 17 de maio.

-Recordo dos fundadores, Bonifacia e Francisco Butiñá e día da familia, 4 de xuño.