Atendendo á demanda das familias para a conciliación o centro pon á vosa disposición o servizo de  garda e custodia no  mediodía.

O horario será de 14:00 horas ás 14:30 horas. O prezo, será de 10 € mes completo e  1 € días soltos.

O alumnado de Primaria que non sexa recollido puntualmente ás 14:00 automaticamente pasará a este servizo.