Dentro do Departamento de Orientación contamos cun psicólogo clínico externo para enriquecer o servizo de Orientación do colexio.

A atención é tanto para as familias coma o alumnado en función das necesidades de cada caso.