AULA MATINAL:

Horario de 07:30 h a 09:00 h, atendido por monitores. Deben inscribirse en Administración. Poden ser días sueltos ou toda a mensualidade.

SERVIZO DE MEDIODÍA

Horario de 14:00 h a 14:30 h, atendido por persoal do Centro. Deben inscribirse en Administración. Poden ser días sueltos ou toda a mensualidade.

PSICÓLOGO EXTERNO

Horario:

Mércores de 16:00 h a 18:00 h e venres de 09:00 h a 12:30 h.

A demanda deste servizo faise a través do protocolo do Departamento de Orientación.

COMEDOR

Horario de 14:00 h a 16:00, atendido por monitores. Deben inscribirse en Administración. Poden ser días sueltos ou toda a mensualidade.