Secretaría

Autorizacións, xustificantes, listaxes...

Documentos de utilidade

Autorizacións para saídas do centro

Alumnado de 5º e 6º sen os seus titores legais:

Alumnado de 5º e 6º acompañado de irmás ou irmáns máis vellos:

Xeral para as saídas por Vigo e a súa contorna:

Xustificante de ausencia

Documento para xustificar as faltas de asistencia para o alumnado de ESO e FPB.