Pastoral

Pastoral

O plan marco de Pastoral no centro

Comprometidos co carisma das Siervas de San José, queremos preservar a súa identidade nos nosos centros. A nosa acción pastoral queremos levala a cabo co obxectivo de CRER na escola como:
  • Plataforma para achegarnos á infancia e mocidade.
  • Lugar privilexiado para a promoción da persoa.
  • Integradora dos saberes da cabeza, do corazón e das mans.
  • Disposta ao cambio, aos desafíos comúns, a atopar o seu lugar no mundo que nos toca vivir.
  • Xeradora de opcións dinámicas e fortes coa investigación, o coñecemento e o compartir.

Para iso, propoñemos:

  • Escoitar, ler xuntos o mundo e responder á vida.

  • Favorecer a experiencia de Deus propiciando o encontro con El.

  • Educar para asumir responsabilidades.

Contribución de Pastoral á programación xeral anual
Plan Marco de Pastoral Siervas San José