Taller de Solidaridad

Tecendo oportunidades

Taller de Solidaridad é unha fundación española de cooperación internacional para o desenvolvemento que nace da man da congregación das Servas de San José, en busca da xustiza social, para protexer a dignidade e mellorar as condicións de vida das mulleres e dos colectivos máis vulnerables.

Desde 2001, traballa en 13 países, apoiando máis de 300 proxectos que beneficiaron a máis de 350.000 persoas. Ademais, e grazas ao voluntariado, promove programas de sensibilización, Educación para a Cidadanía Global e promociona o comercio xusto e o consumo responsable.

TdS ten cinco liñas de acción (Educación, emprendemento, desenvolvemento de comunidades, construción de cidadanía e promoción do comercio xusto e o consumo responsable). Como tendo eixo transversal dous dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS) da axenda 2030 das Nacións Unidas: o obxectivo 5, Igualdade de Xénero e o obxectivo 8, Traballo decente e crecemento económico.

O noso centro educativo colabora con Taller de Solidaridad coa intención de formar parte dunha comunidade global que poña no centro ás persoas, con independencia do seu sexo, da súa condición social ou do seu lugar de procedencia e de contribuír á construción dun mundo máis xusto e solidario.