Taller de Solidaridad

Taller de Solidaridad é unha fundación española, que nace da man da congregación das Siervas de San José e que cre que o acceso ao traballo digno e á formación son as claves para impulsar a igualdade e a xustiza social dos colectivos máis vulnerables, en especial das mulleres. Apoiamos proxectos que permiten mellorar as súas condicións de vida, traballando en liña con tres dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030 das Nacións Unidas:

  • ODS 5: Lograr a Igualdade de Xénero e empoderar a todas as mulleres e nenas.

  • ODS 8: Traballo decente e crecemento económico.

  • ODS 12: Garantir modalidades de consumo e produción sostibles.

Desde 2001 chegamos a máis de 15 países de 6 continentes, apoiando aproximadamente 300 programas que beneficiaron a máis de 350.000 persoas e contribuímos a sensibilizar e educar, especialmente á xuventude, grazas ao voluntariado e ás nosas iniciativas de sensibilización e educación para a cidadanía global.

O noso centro educativo colabora con Taller de Solidaridad coa intención de formar parte dunha comunidade global, que poña no centro as persoas, con independencia de sexo, condición social ou lugar de procedencia e contribúa á construción dun mundo máis xusto e solidario.

Tenda Solidaria