O Centro

Somos historia viva do barrio de Teis

Aprendizaxe, proximidade, coidado, felicidade, inclusión
e creación de comunidade son algúns dos valores que
nos acompañan desde 1934. Traballamos por proxectos
tendo en conta a integración de todas as disciplinas.

Somos un centro aberto que traballa pola mellora da educación na súa contorna.

Colexio Plurilingüe San José de la Guía
0
Años
0 +
Docentes
0 +
Estudantes
0 +
Sorrisos diarios
Misión

Buscamos que a cativada consiga destrezas para seren
autónomos, independentes, críticos e libres.

Historia

O Colexio inaugurouse o 15 de setembro de 1934 obtendo a aprobación definitiva como Colexio de primeiro ensino o 21 de decembro de 1937. Foi adaptándose ás lexislacións vixentes en cada momento ata o día de hoxe.

Filosofía

A Fe, o Traballo, e o Amor son eixes transversais da nosa tarefa educativa.

Somos un centro da Congregación das Servas de San Xosé. Estamos no barrio de Teis de Vigo e a Familia de Nazaret, fogar e taller, inspira o noso quefacer diario.

Equipo directivo

Colexio Plurilingüe San José de la Guía

Paula Verde

Administración e secretaría

Marta Bautista

Formación Profesional

Mónica Lorenzana

Educación Primaria

Mercedes Madarmás

Representante da Entidade Titular

Xoan López

Xefatura de Estudos e Educación Secundaria

Nuria Fernández

Departamento de Orientación

Montse Olivera

Departamento de Pastoral

Plan dixital

Baloncesto

Club de Baloncesto San José de la Guía

Taller de Solidaridad

Tecendo oportunidades